Modlitba ke sv. Antonínovi Paduánskému

Svatý Antoníne Paduánský,
útočiště duší, který jsi z Nebe prohlášen za zvláštního ochránce,
jež Tebe důvěrně a v úzkostech vzývají.
Hle, já, hříšník ubohý, k Tobě se utíkám,
s hlubokou úctou uctívám Tebe,
prosím, potěš mě v mém zármutku,
buď mi ochráncem,
když jsem pronásledovaný, posilou,
když už pod křížem života klesám.
Buď mi rádcem,
když se zmítám v nejistotě.
Zvláště přispěj, aby zahojena byla tato bolest,
vyslyšena prosba má ...(uvede se konkrétní prosba),
zvláště zahojena tato bolest ...(uvede se).
Vypros mi tuto Pomoc shůry,
jestliže se nepříčí Nejsvětější Vůli Boží.
Vlij mi do duše pokoru, bez níž se Bohu nemůže nikdo líbit.
Ochraně Tvé poroučím všechny záležitosti rodiny,
tělo i duši i Spásu svou
i hodinu smrti naší.
Amen.